Hotline 24/7 1900.8026
Email hỗ trợ Contact@vinafarm.com.vn

Lấy ý kiến cho Văn kiện Chương trình giảm phát thải vùng Bắc Trung bộ

Trang Chủ / Lấy ý kiến cho Văn kiện Chương trình giảm phát thải vùng Bắc Trung bộ
23 Tháng Mười

Lấy ý kiến cho Văn kiện Chương trình giảm phát thải vùng Bắc Trung bộ

Ngày 27/9, tại Hà Nội, dự án “Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam giai đoạn 2” đã tổ chức hội thảo “Tham vấn quốc gia về văn kiện Chương trình giảm phát thải vùng Bắc Trung bộ (ER-PD)” nhằm lấy ý kiến lần cuối để hoàn hiện Văn kiện trước khi chính thức gửi Quỹ đối tác các bon trong lâm nghiệp (FCPF) vào cuối tháng 11/2017 và bảo vệ tại cuộc họp Quỹ các bon (CF16) vào tháng 12/2017. Tham dự hội thảo có đại diện Tổng cục Lâm nghiệp, Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước về kế hoạch bảo vệ phát triển rừng, các chuyên gia tư vấn trong và ngoài nước…

Bài viết liên quan

Tổng Mục lục Tạp chí Nông nghiệp và PTNT năm 2014

Tổng Mục lục Tạp chí Nông nghiệp và PTNT năm 2014

Thông báo mời viết bài cho Tạp chí Nông nghiệp và PTNT bằng ngôn ngữ tiếng Anh

Nhằm giới thiệu quảng bá thành tựu nghiên cứu khoa học trong nước với thế giới, Tạp chí Nông nghiệp...

Tổng mục lục Tạp chí Nông nghiệp và PTNT năm 2015

Tổng mục lục Tạp chí Nông nghiệp và PTNT năm 2015

Thông báo Đặt mua Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn bản điện tử (PDF)

Thông báo Đặt mua Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn bản điện tử (PDF)

Bức tranh tổng thể về quản lý, bảo vệ rừng là tích cực

Ngày 14/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn...

Kháng kháng sinh trong chăn nuôi

Một trong những nhầm lẫn phổ biến nhất về sử dụng kháng sinh trong ngành chăn nuôi là sự khác...

Bình luận

Đối Tác Của Chúng Tôi

Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner