Hotline 24/7 1900.8026
Email hỗ trợ Contact@vinafarm.com.vn

Hà Giang sản xuất giống lúa lai F1

Trang Chủ / Hà Giang sản xuất giống lúa lai F1
23 Tháng Mười

Hà Giang sản xuất giống lúa lai F1

Cùng với tình hình dịch bệnh, lũ lụt gây thiệt hại nặng nề, SX hạt lai F1 của các DN ở các tỉnh đồng bằng phía Bắc trong vụ mùa 2017 cũng lao đao.

Bài viết liên quan

Tổng Mục lục Tạp chí Nông nghiệp và PTNT năm 2014

Tổng Mục lục Tạp chí Nông nghiệp và PTNT năm 2014

Thông báo mời viết bài cho Tạp chí Nông nghiệp và PTNT bằng ngôn ngữ tiếng Anh

Nhằm giới thiệu quảng bá thành tựu nghiên cứu khoa học trong nước với thế giới, Tạp chí Nông nghiệp...

Tổng mục lục Tạp chí Nông nghiệp và PTNT năm 2015

Tổng mục lục Tạp chí Nông nghiệp và PTNT năm 2015

Thông báo Đặt mua Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn bản điện tử (PDF)

Thông báo Đặt mua Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn bản điện tử (PDF)

Lấy ý kiến cho Văn kiện Chương trình giảm phát thải vùng Bắc Trung bộ

Ngày 27/9, tại Hà Nội, dự án “Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam giai...

Bức tranh tổng thể về quản lý, bảo vệ rừng là tích cực

Ngày 14/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn...

Bình luận

Đối Tác Của Chúng Tôi

Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner