loading
Xem thêm
18 Tháng 8
Tuyển dụng nhân viên bán hàng
Admin / Chuyên mục: Tuyển dụng
Tuyển 3 nhân viên bán hàng tại công ty. Giờ làm việc : Hành chính . Lương: thỏa thuận. Ưu tiên người có kinh nghiệm bán hàng
Xem thêm
Xem thêm
25 Tháng 7
Tuyển dụng nhân viên kinh doanh
Admin / Chuyên mục: Tuyển dụng
Tuyển 5 nhân viên kinh doanh. Giờ làm việc : Hành chính . Lương: thỏa thuận. Ưu tiên người có kinh nghiệm.
Xem thêm
Xem thêm
24 Tháng 7
Tuyển dụng nhân viên lái xe
Admin / Chuyên mục: Nông sản
Tuyển 1 nhân viên lái xe. Giờ làm việc : Hành chính . Lương: thỏa thuận.
Xem thêm

Sản phẩm nổi bật

NPK Ninh Bình 12.2.10
420.000đ

Sản phẩm giảm giá

NPK Ninh Bình 12.2.10
420.000đ
NPK Đình vũ 5.10.3-8
500.000đ
Đạm Hà Bắc
450.000đ

Sản phẩm mới nhất

NPK Ninh Bình 12.2.10
420.000đ
NPK Đình vũ 5.10.3-8
500.000đ